St. Joseph Woonstichting

Karakter ontwerp, illustratie, stripverhaal en opmaak van een poster voor Woonstichting St. Joseph in Boxtel. De opdracht was om de 4 nieuwe thema’s met betrekking tot Sociaal Beheer uit te beelden door middel van een stripverhaal. Na het maken van enkele stijlvoorbeelden werden er schetsen gemaakt van de korte strips. Deze strips zijn verder uitgewerkt in Adobe Illustrator. De opmaak is gedaan met Adobe InDesign.

<Home