2D Character Animation

Vanuit mijn achtergrond als traditioneel 2D animator ben ik de afgelopen tijd, tussen alle drukte door, volop bezig geweest met het verfijnen van 2D ‘cutout’ animatie. Naar mijn bescheiden mening gaat het bij animatie niet alleen om het recht toe, recht aan bewegen van een poppetje maar om goede timing, correcte walkcycles en dynamiek. Op deze pagina wat ‘vingeroefeningen’ waarvan enkele in opdracht gemaakt. Het mooie van dit alles is dat ik inmiddels al beschik over een flinke bibliotheek met animaties die relatief eenvoudig toepasbaar zijn op andere karakters. Dit resulteert in een veel voordeliger tarief voor het maken van 2D explanimations met uw karakter!

Neem voor meer informatie over de voordelige animatie tarieven contact op via het contactformulier.

From my background as a traditional 2D animator, I have recently been busy reworking 2D ‘cutout’ animation, in between all the hustle and bustle. In my humble opinion, animation is not just about the straightforward movement of a puppet, but about good timing, correct walk cycles and dynamics. On this page some ‘finger exercises’, some of which were commissioned. The great thing about all this is that I already created a huge library of animations that can be applied fairly simple to other characters. This results in a much cheaper rate for making 2D explanimations with your character!

For more information about the advantageous animation rates, please contact us via the contact form.

< Back

Pose-to-Pose

Eén van de basistechnieken van animatie is ‘pose-to-pose’. Je zet een karakter in een basispositie, eventueel een tussenpositie en een eindpositie en tekent de frames er tussen in. Een soort van ‘morph’ dus.
De cut-out animatie leent zich uitstekend voor het in een pose zetten van een karakter en daarmee heb je in vrij korte tijd een hele reeks illustraties van hetzelfde figuur gemaakt.

Neem voor meer informatie over de voordelige animatie tarieven contact op via het contactformulier.

One of the basic techniques of animation is ‘pose-to-pose’. You put a character in a basic position, possibly an intermediate position and an end position and draw the frames in between. So it’s a kind of ‘morph’.
The cut-out animation lends itself perfectly to putting a character in a pose and with that you have made a whole series of illustrations of the same character in a relatively short time.

For more information about the advantageous animation rates, please contact us via the contact form.

< Back