Zeggingskracht in beelden

De kracht van samenwerken. Als illustrator, animator en ontwerper sta ik al ruim 25 jaar op eigen benen. Alleen wil niet zeggen dat ik op eigen houtje werk. Samen met een aantal creatieve collega’s vorm ik een ijzersterk team. Creativiteit betekent voor mij immers inspireren en geïnspireerd worden. Sparren en brainstormen. Stimuleren en enthousiast maken. Met andere woorden: samen werken aan zeggingskracht in beelden.

Het beste van het beste. Zo haal ik het beste in mezelf naar boven. En zo tillen creatieve collega’s een project naar een hoger niveau. Vanzelfsprekend plukt u als opdrachtgever de vruchten van deze bijzondere kruisbestuiving. En dat is ook de bedoeling: alleen het beste van het beste is goed genoeg. En bovendien hebt u recht op een unieke illustratie, animatie of lay-out.

Palet aan stijlen en technieken. Creativiteit vraagt om richting. Speelt humor een belangrijke rol in een illustratie of animatie? Of ligt de nadruk op een trendy uitstraling? Om de juiste richting te bepalen, denk ik graag mee vanaf het prille begin. Een heldere briefing en een goed gesprek spreken dus voor zich. Afhankelijk van behoefte en budget kies ik vervolgens de gewenste stijl of techniek.

The visual impact of images

The power of collaboration. As an illustrator, animator and designer I have been independent for over 25 years. This does not mean that I work solitary. Together with a number of creative colleagues and friends we have a strong team. After all, creativity exists by inspiring and being inspired. Get together for brainstorming. Encouragement and enthusiasm. In other words: collaborate to achieve visual impact with images.

The best of the best. This is how I bring out the best in me. And that’s how creative colleagues lift a project to a higher level. Obviously you, the client, reap the benefits of this special cooperation. Ofcourse that is the intention: only the best of the best is good enough. And you are also entitled to a unique illustration, animation or design.

I have a huge palette of styles and techniques. Creativity requires direction. Does humor play an important role in an illustration or animation? Or is the emphasis on a trendy look? In order to determine the right direction, I like to think along with you from the very beginning. A clear briefing and a good conversation thus speak for themselves. Depending on need and budget, I then choose the desired style or technique.