Stevig fundament, krachtig resultaat

Animeren is een verhaal vertellen in tekeningen die in elkaar overvloeien. Een animatie is ideaal voor educatieve doeleinden. Bijvoorbeeld om complexe materie te verhelderen. Of om een gortdroge boodschap aantrekkelijk over het voetlicht te brengen.

Daarom speelt humor in mijn animaties van een belangrijke rol. Veel aandacht besteed ik aan het fundament van een animatie: concept, karakterontwikkeling en storyboards. Hoe steviger de basis, hoe krachtiger het eindresultaat. Nieuwsgierig? Werp eens een blik op de verscheidenheid aan animaties.

Solid foundation, powerful result

Animation is telling a story in pictures that flow into each other. An animation is ideal for educational purposes. For example to clarify complex matter. Or to transform a rather dull message into an appealing story.

That is why humor plays an important role in my animations. I pay a lot of attention to the basics of an animation: concept, character development and storyboard. The stronger the base, the more powerful the result. Curious? Take a look at the variety of animations I created.