Animaties Overheid en Non-Profit

Voor diverse overheidsinstanties zoals de VNG, Divosa en het CP-ICT heb ik een aantal animaties gemaakt om de vaak complexe informatie voor burgers en (lokale) overheden duidelijk in beeld te brengen. Vooral de animaties met betrekking tot het Digitaal Klantdossier zijn hier een goed voorbeeld van.

< Back

Het Digitaal Klantdossier (DKD)

E-Topia