Antoni van Leeuwenhoek – Moodboard | Storyboards

Van het Antoni van Leeuwenhoek kankerinstituut in Amsterdam kreeg ik de opdracht om een serie animaties te ontwikkelen die de patiënten op een laagdrempelige manier informatie verstrekken over de behandelingen die hen te wachten staan. Voorafgaand aan het produceren van de animaties is de nodige tijd gaan zitten in het ontwikkelen van een stijl, de karakters en de storyboards. De afronding van de animaties bevindt zich op dit moment in de laatste fase (laatste correcties en audio nabewerking) Hier een sneak preview van enkele animaties in de afrondende fase: https://www.martinmelis.nl/project/medische-illustraties-en-medische-animaties/

I was commissioned by the Antoni van Leeuwenhoek Cancer Institute in Amsterdam to develop a series of animations that provide patients with information about the treatments that await them in an easily accessible way. Prior to producing the animations, the necessary time was spent on developing a style, the characters and the storyboards. The completion of the animations is currently in the final phase (final corrections and audio post-processing) and will also be shown here later.
< Back

Karakter ontwikkeling en moodboards

Storyboards