Interaction Design

Ook wel afgekort als IxD – definieert de structuur en het gedrag van interactieve systemen. Dit ontwerpdiscipline is gericht op het creëren van producten en diensten die nuttig, bruikbaar en betekenisvol zijn voor de mensen die ze gebruiken. Ik  onderzoek de behoeften, wensen en waarden van de mensen die het systeem gaan gebruiken. Op basis van deze informatie wordt de gewenste interactie mogelijk gemaakt door het ontwerpen van structuur, gedrag en interface. Interface design, web design. Alles wat te maken heeft met interactie tussen gebruiker en het beeldscherm.

Also abbreviated as IxD – defines the structure and behavior of interactive systems. This design discipline is aimed at creating products and services that are useful and meaningful for the people who use them. I focus on the needs, wishes and values of the people who will use the system. On the basis of this information, the desired interaction is made possible by designing structure, behavior and interface. Interface design, web design. Everything that involves interaction between user and the screen.

<Back