Medische Illustraties

Vanuit mijn opdrachten voor o.a. Veldhuis Klinieken, Medical Media House en Salveo Pharma heb ik een grote interesse op het (para) Medisch vlak. Naast het feit dat ik voor dit onderwerp ook de nodige animaties heb gemaakt is het in een aantal gevallen ook voorgekomen dat er illustraties gemaakt moesten worden voor o.a. websites en geprinte media. Door middel van deze illustraties is het mogelijk om op een heldere en duidelijke manier uitleg te geven of zaken inzichtelijk te maken.

Because of the assignments I was given from Veldhuis Klinieken, Medical Media House and Salveo Pharma I have a great interest in the (para) Medical field. In addition to the fact that I also made the numerous animations on this subject, in a number of cases it also occurred that illustrations had to be made for, among other things, websites and printed media. By creating these illustrations it is possible to give explanations in a clear way.

< Back