Sport Expertise Centrum

 

Voor het Sport Expertise Centrum in Oss ontwikkelde ik een tweetal karakters die de hoofdrol moesten spelen in de campagne ‘Buiten Spelen = Buiten Bewegen’ met als doel jonge kinderen achter het beeldscherm en tablet uit te krijgen en aan het spelen / bewegen te houden. Door het inzetten van mijn nieuwste animatie software was het mogelijk om binnen een beperkt budget de twee karakters te ontwikkelen en een 6-tal poses en varianten te creëren.

For the ‘Sports Expertise Center’ in Oss I developed two characters who had to play the leading role in the campaign ‘Playing Outside = Moving Outside’ with the aim of getting young children away from the screen and tablet and get them playing / moving. By using my newest animation software, it was possible to develop the two characters and create 6 poses and variants within a limited budget.

< Home