Technische Illustraties

Ik heb een klik met techniek. Het is echt ‘mijn ding’. Hoe complexer de materie, des te groter de uitdaging voor mij. Techniek vind ik fascinerend en leerzaam. Het is iedere keer weer de kunst om zo duidelijk en helder mogelijk de werking of opbouw van een bepaalde techniek uit te leggen. Vaak moet dat gebeuren in één beeld, maar ik word ook veel gevraagd om de techniek uit te leggen in animatievorm. Dat kan in 2D of in 3D gedaan worden. Maar ook met een zeer serieuze toon of in sommige gevallen met een knipoog. Afhankelijk van de doelgroep. Zo heb ik technische illustraties gemaakt in opdracht van Itho/Daalderop, Philips, FEI Company en Het Hoogheemraadschap van Delfland.

I have a great passion for technology. The more complex the matter, the greater the challenge for me. It is always a challenge to explain the working or structure of a specific technique as clearly and clearly as possible. Often this has to be done in a single image, but I am also often asked to explain the technique with animations. This can be achieved in 2D or in 3D. I created technical illustrations for Itho / Daalderop, Philips, FEI Company and Het Hoogheemraadschap van Delfland.

< Back